Pachycereus marginatus

Pachycereus marginatus

Volksname: Orgelpfeifenkaktus
Synonym(e): Cereus marginatus
Herkunft: Mexiko

Pachycereus marginatus

Pachycereus marginatus 1

Pachycereus marginatus 2

Pachycereus marginatus 3

Pachycereus marginatus 4

Pachycereus marginatus 6

Pachycereus marginatus 7