Cephalocereus senilis

Cephalocereus senilis

Volksname: Greisenhaupt
Herkunft: Mexiko

Cephalocereus senilis