Hatiora salicornioides

Hatiora salicornioides 1

Volksname: Osterkaktus
Synonym(e): Rhipsalis salicornioides, Hatiora bambusoides
Herkunft: Brasilien

Hatiora salicornioides

Hatiora salicornioides 3

Hatiora salicornioides 2

Hatiorasalicornioides